Logo
La Fundació Oncolliga Girona és una entitat referent, professional, innovadora, participativa, oberta i emprenedora social que treballa per garantir la qualitat de vida de les persones amb càncer i les seves famílies. En el seu compromís amb la societat, aquest apartat del web pretén publicar informació d'interès i, alhora, donar compliment a la llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Declaració d'entitat d'utilitat pública per part de la Generalitat de Catalunya


icono pdf
 ESTATUTS
 icono pdf
    MEMÒRIA 2016
icono pdf 
 ORGANIGRAMA LLIGA
icono pdf 
  ORGANIGRAMA FUNDACIÓ