Logo
La Fundació Oncolliga Girona és una entitat referent, professional, innovadora, participativa, oberta i emprenedora social que treballa per garantir la qualitat de vida de les persones amb càncer i les seves famílies. En el seu compromís amb la societat, aquest apartat del web pretén publicar informació d'interès i, alhora, donar compliment a la llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Declaració d'entitat d'utilitat pública per part de la Generalitat de Catalunya


 pdfEstatuts de la Fundació Oncolliga Girona  pdfMemòria Social 2016

 pdfOrganigrama Fundació Oncolliga Girona           pdfOrganigrama Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer