Logo


Presidenta


Lluïsa Ferrer i Ramió

Secretària

Rosa Casadevall Renart

Tresorer

Lluís Comet Serra
Vocals

Albert Manuel-Rimbau Muñoz

Benvi Colls Oliveras

Teresa Ruhí Mompió

Joan Vilalta Boix

Joan Lleal Tulsà

Joan Morera i Moliner

Gabriel Casas Soy

Jordi Rubiò Casadevall

Mª Mercè Roca Perich

Carme Bertran Noguer

Josefina Puig Codinach

Hortènsia Doporto Salmerón

Mª Lluïsa Montroig Amer

Xavier Solà Rigau

Júlia Vila Bosch

Pilar Viader Ricart

Carme Boix Mora

Soledat Teixidor Corominas