Logo
Es realitzen activitats preventives i educatives al voltant de la fruita dolça, adaptables als recursos disponibles i al grup destinatari, amb l'objectiu de promocionar els coneixements, les actituds i els hàbits alimentaris que tendeixin a millorar la qualitat de vida dels nens i nenes de 5 a 9 anys.

El Festival de la Fruita: S'inicia amb l'explicació d'un conte que exemplifica els beneficis de consumir fruites o amb la visita comentada a petit mercat. Posteriorment, es procedeix a jugar (es tracta de superar diverses proves tot menjantdiverses fruites) o a cuinar una broqueta de fruita.

L'hort d'en Marçal: Un acte organitzat per la FECEC  amb  motiu de la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Una obra de teatre engresca els petits de la família a menjar verdura i fruita. Inclou un taller de broquetes de fruita.