Logo
Fes una donació
En l'atenció domiciliària, sovint un dels objectius de les cures pal·liatives esdevé la prevenció de les úlceres per pressió. L'objectiu principal és la millora de la qualitat de vida, per tant, inclou sens dubte, el confort del pacient.

Què és una úlcera?

L'úlcera per pressió la definim com una lesió de la pell i/o teixits més profunds com a conseqüència de la pressió del propi cos sobre una zona concreta de manera continuada. Normalment es manifesta a les zones on hi ha presència de relleus ossis (zona sacre, zona escapular, trocànters, colzes, tuberositats isquiàtiques, talons...) són les zones més sensibles on poden aparèixer.
Així doncs, serà una de les actuacions preferents la de vigilar/prevenir l'aparició d'aquestes, sobretot en pacients enllitats o amb mobilitat reduïda, ja que la progressió d'aquesta afectació pot condicionar dolors, infeccions i d'altres complicacions de més gravetat.

La manera més senzilla de tenir cura és l'observació diària de la pell aprofitant la higiene o canvi de roba del pacient i estar ben alerta sobre les sensacions que descriu el pacient per mínimes que siguin o ens puguin semblar.

On pot aparèixer?

L'úlcera pot aparèixer en les zones de pressió contínua, com a conseqüència del dèficit d'irrigació que pot conduir a una isquèmia i a la mort cel·lular dels teixits ocasionant l'aparició d'una lesió (ferida) en la zona afectada més o menys profunda. D'altres forces també poden condicionar l'aparició d'una úlcera, com poden ser les forces de cisallament i la fricció.
Les úlceres es poden classificar segons la seva afectació, des d'una hiperèmia de la pell (vermellor) que desapareix quan desapareix la pressió al cap d'uns segons, fins a una destrucció de l'epidermis, dermis o fins i tot poden arribar a afectar el múscul i l'ós. Les lesions requeriran cures d'infermeria/ mèdiques per tal de tractar-la.

El risc d'aparició és proporcional a l'augment de pressió de la zona juntament amb el temps de duració. Més pressió i més temps = més risc d'úlcera. S'estima que les persones enllitades o amb mobilitat reduïda poden tenir un risc que oscil·la entre el 10-20% de probabilitats d'aparició.

Per tal de disminuir la seva aparició és recomanable seguir una sèrie de recomanacions.
Si el pacient està enllitat, es recomana realitzar canvis posturals cada 2 hores. El fisioterapeuta podrà realitzar educació en els canvis postural als familiars/cuidadors principals, quan el pacient està al domicili. No és recomanable per als pacients enllitats amb mobilitat reduïda de mantenir el capçal del llit molt incorporat durant moltes hores, ja que augmenten les pressions en les zones del sacre i tuberositats isquiàtiques. S'utilitzaran coixins i falques per disminuir els possibles punts de pressió. Si el pacient ja té una úlcera, evitarà recolzar-se sobre ella, ja que la pressió seria un inconvenient pel que fa a la seva curació i per la incomoditat/dolor que representa pressionar una ferida.

Si el pacient està assegut, es recomana que es recol·loqui bé cada hora. El gran risc estant assegut és la pèrdua de la verticalitat de l'esquena i l'avançament del cul (és a dir com quan estem mal asseguts al sofà de casa o la cadira), aquesta mala posició fa augmentar-ne els riscos. Es poden utilitzar materials que ajuden a la disminució i al repartiment del pes per disminuir els punts de pressió excessius. Si el pacient està assegut, es recomanen els coixins antinafres (viscoelàstics, d'aire...). No es recomanen els coixins en forma de dònut, ja que certs estudis el relacionen amb una probabilitat de produir edema i congestió venosa, la qual cosa implicaria un risc en l'aparició d'una úlcera.

En els casos en els quals el pacient està enllitat podríem utilitzar matalassos antinafres de teixits especials i, si fos necessària una actuació més acurada, existeixen els matalassos d'aire, que van connectats a un petit compressor que infla les diferents cel·les alternant-les. Existeixen també taloneres (espuma), de fàcil col·locació que s'apliquen localment per disminuir els riscos. Es recomana no embenar per tal de poder veure i valorar fàcilment l'estat de la zona afectada en qualsevol moment, si no hi ha altra prescripció.

Cal no descuidar el manteniment de les mesures higièniques de la pell, combinada amb una bona hidratació. En el cas d'utilitzar bolquers es recomana que s'eviti portar-los humits el mínim de temps. Existeixen diferents productes per prevenir les úlceres, un dels més utilitzats són els olis que actuen mantenint la integritat de la pell i millorant la regeneració cel·lular de l'epidermis que es troba sota pressió. Cal remarcar que davant d'una ferida de la pell cal rebre tractaments i cures d'infermeria.

Les arrugues de la roba, els llençols i també els protectors poden ocasionar molèsties per la pressió del plec, difícilment crearan una úlcera amb ferida però sí que poden provocar un eritema de la pell que provoqui incomoditat al pacient limitat de força per poder fer un canvi postural per si mateix.

Un apunt curiós: a l'hivern tenim el costum de tapar als usuaris fixant tota la roba sota el matalàs i ben collada i a vegades podem observar l'endemà en els pacients que passen tota la nit panxa amunt l'aparició de vermellors i/o molèsties de les zones dels extrems dels dits del peu com a conseqüència de la pressió dels llençols, nòrdics, mantes... Simplement podem prevenir aquests efectes tirant dels nòrdics de la zona del peu cap amunt per eliminar aquestes pressions després d'haver col·locat bé la roba de llit.

Si se sospita d'una possible úlcera o del seu risc caldrà comunicar-ho sempre als professionals sanitaris. Una bona prevenció millorarà la qualitat de vida de tots els pacients que es trobin en aquesta situació.

Autor: DAVID PERTEGAZ - Fisioterapeuta
Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència de l'usuari, optimitzar la navegació sense identificar-lo i obtenir estadístiques de l'ús del lloc.
Continuar la navegació en aquest web comporta l'acceptació de la política de galetes.
Més informació