Logo
Resum de les dades de la memòria social 2015:

Programes d'atenció a domicili Nombre d'usuaris/es Nombre de serveis
 Préstec de material específic 256 704 unitats de material 
 Servei de neteja a la llar  14  298
 Servei de fisioteràpia a domicili  179   1.760


Programes de rehabilitació Nombre d'usuaris/es Nombre de sessions
Servei de drenatge limfàtic 153 1655
Aquagym 4 250
Gimnàs 58 120
Escola per a laringectomitzats 5 17

Programes d'atenció familiar  Nombre d'usuaris/es  Nombre de sessions 
 Suport al malalt. El voluntariat testimonial  3 130 
Atenció psicològica   718 2.245 
Grup de suport. Càncer de mama i ginecològic   32
Assessorament legal 11  

Programes d'atenció hospitalària  Nombre d'usuaris/es   
 Lla residència 45  851 pernoctacions 
 Assistència del voluntariat hospitalari  4.439  2.009 hores
Assistència del voluntariat a domicili 3 130 hores

 Programa d'imatge personal Nombre d'usuàries 
 Banc de perruques  39

pdfMEMORIA SOCIAL 2015