Logo
A continuació trobareu l'enllaç a Wikiloc del track unificat  per als vehicles de suport.

Caldrà seguir en tot moment les indicacions dels voluntaris i forces de l'ordre. Incomplir aquestes indicacions pot significar la desqualificació de l'equip.

Dins les Gavarres se seguirà un circuit que en cap cas es pot eludir: es començarà pujant al Camp de la Cadena i s'haurà d'anar seguint fins arribar a Vall-llobrega. Només un petit tram de Fitor serà de doble sentit, la resta és sentit únic per tal d'agilitzar les maniobres i poder evacuar amb rapidesa si fos necessari en cas de lesió.

TRACK UNIFICAT Organitzadors

Col·laboradors