Logo
Oncoswim
Per a donar d'alta un equip a l'oncoswim (EN RESERVA), primer caldrà omplir els camps relatius a l'equip:

A continuació per tal d'activar l'equip, cal que s'inscrigui el primer membre, que serà considerat líder de l'equip, poden't-se canviar en qualsevol moment enviant un correu a info@oncoswim.cat
Sexe
Preu
Talla de la samarreta
Tipus de cursa:
En aquest cas, caldrà inscriure el nom i DNI de la persona desuport que anirà en l'embarcació de seguiment

Organitzadors

Col·laboradors